Notificare privind confidențialitatea datelor

Cum vă tratăm datele

Ne bucurăm de vizita dvs. și de interesul dvs. pentru produsele și serviciile noastre. Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, am dori să vă informăm mai jos despre modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la Carl Zeiss AG și la alte companii din cadrul ZEISS Group (denumite în continuare ZEISS).

Datele cu caracter personal sunt date care permit identificarea directă sau indirectă a unei persoane. Nu contează dacă determinarea poate fi făcută pe baza unei singure informații sau pe baza mai multor informații. Cu cât pot fi combinate mai multe informații și date, cu atât mai precis poate fi determinată persoana. Datele cu caracter personal includ, de exemplu, numele, adresa, vârsta sau adresa de e-mail, dar și date indirecte, cum ar fi adresa IP sau numărul de asigurări sociale.

Operator și responsabil cu protecția datelor

Partea responsabilă pentru prelucrarea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este Carl Zeiss AG.

Dacă aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau de exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați fie prin intermediul formularului de contact din partea de jos a acestei pagini, fie la următoarea adresă, la următorul număr de telefon sau la următoarea adresă de e-mail:

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Phone: +49 7364 20-0 (cuvânt cheie „Data privacy”)
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Va rugam sa nu trimiteti continut confidential prin e-mail)

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Bineînțeles că dvs. păstrați controlul asupra tuturor datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când ne vizitați site-ul web sau utilizați serviciile noastre. Aveți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita în mod gratuit.

1. Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține în orice moment informații despre datele dvs. cu caracter personal stocate de noi. Aveți dreptul de a ști în ce scopuri sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, cât timp sunt prelucrate (consultați Durata stocării) și către cine sunt divulgate, dacă este cazul (consultați Categorii de date). Vă rugăm să înțelegeți că trebuie să verificăm mai întâi identitatea persoanei solicitante, înainte de a putea furniza informații.

2. Dreptul de revocare/obiecție

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru o anumită prelucrare a datelor dvs., aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor.

Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul unei balanțe de interese ca urmare a interesului nostru legitim superior, aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări, cu efect pentru viitor.

3. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita un transfer al datelor dvs. cu caracter personal de la noi către o altă entitate.

4. Dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Aveți dreptul de a vi se rectifica și/sau de a vi se completa datele prin intermediul unei declarații suplimentare; de asemenea, aveți dreptul de a vi se șterge datele în scopul pentru care au fost colectate sau de a limita prelucrarea acestora.

5. Dreptul de reclamație

Aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere sau la responsabilul nostru cu protecția datelor, în măsura în care aveți un motiv pentru a face o reclamație. Pentru a revendica drepturi împotriva companiei noastre, vă rugăm să contactați persoana de contact menționată la începutul acestei notificări privind protecția datelor.

Categorii de date și destinatarii datelor

1. Ce categorii de date utilizează ZEISS?

Categoriile de date cu caracter personal pe care ZEISS le prelucrează includ, printre altele

 • Informațiile dvs. de contact, de exemplu, numele și prenumele, adresa, numărul (numerele) de telefon, adresa de e-mail etc.
 • Informații profesionale, de exemplu, numele firmei dvs., adresa firmei, poziția dvs. în cadrul firmei etc.
 • Date privind locația sau preferințele, de exemplu, atunci când utilizați site-ul nostru web pentru a putea afișa conținutul în limba relevantă pentru dvs., pentru a putea furniza buletine informative cu conținut relevant pentru dvs. etc.
 • Date despre produse și servicii, de exemplu, ce produse sau servicii ați achiziționat dvs. sau compania dvs. de la ZEISS, ce produse sau servicii v-au fost atribuite etc.

Am dori să vă atragem atenția asupra faptului că în cadrul relației contractuale respective, trebuie să furnizați acele date cu caracter personal și legate de companie care sunt necesare pentru stabilirea, implementarea și încetarea relației contractuale sau ale promisiunii de performanță și îndeplinirea acestora sau pe care suntem obligați prin lege să le colectăm.

2. Destinatarii datelor cu caracter personal

În măsura în care este necesar, vor avea acces la datele cu caracter personal acele departamente din cadrul ZEISS care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile.

În plus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite altor destinatari în scopurile descrise la Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic respectiv menționat. Aceștia sunt parteneri atent selectați, care furnizează servicii pentru ZEISS. Acești furnizori de servicii vă gestionează datele cu caracter personal în calitate de așa-numiți procesatori în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

3. Transferul către țări terțe sau către organizații internaționale

Un transfer către țări din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European („țări terțe”) are loc numai în măsura în care este necesar pentru scopul respectiv. Înainte de orice transfer de date cu caracter personal către procesatori sau terți din țări terțe, ne asigurăm că există un mecanism de transfer în conformitate cu RGPD al UE:

 • Dacă este vorba despre o țară terță sigură, transferul de date este acoperit de o decizie de adecvare.
 • Dacă datele sunt transferate către o așa-numită țară terță nesigură, acest transfer de date este acoperit de clauze contractuale standard.

Durata pentru stocare

Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul respectiv. În măsura în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru, vă stocăm datele până la sfârșitul perioadelor de păstrare reglementate prin lege. În funcție de temeiul juridic, acestea sunt, de obicei, între 6 și 10 ani.

În plus, datele dvs. vor fi stocate până la expirarea termenelor legale de prescripție, de obicei 3 ani, în măsura în care acest lucru este necesar pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale. După aceea, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, dacă nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor necesare.

Luarea automatizată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri

Datele cu caracter personal pe care le colectăm, de exemplu, pe site-urile noastre web și care ne ajută să vă înțelegem interesele pot fi utilizate în scopuri de personalizare, pentru a vă oferi conținut și informații relevante pentru dvs. Nu are loc niciun proces automatizat de luare a deciziilor pe baza acestor date colectate.

O obiecție informală față de acest tip de utilizare este posibilă fără a oferi motive în orice moment pentru viitor. Vă rugăm să utilizați formularul de contact furnizat în partea de jos a acestei pagini.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

ZEISS vă colectează și vă prelucrează datele cu caracter personal numai dacă v-ați dat consimțământul sau dacă acest lucru este permis sau impus de alte reglementări juridice. În general, obținem aceste date în două moduri: fie dvs. ne-ați furnizat datele, fie le colectăm atunci când utilizați produsele și serviciile noastre.

Următoarea listă prezintă diferitele scopuri de prelucrare a datelor cu caracter personal aici, la ZEISS. Fiecare intrare conține o scurtă descriere a scopului respectiv, împreună cu temeiul juridic corespunzător pentru prelucrare. Dacă faceți clic pe o intrare, puteți vizualiza o descriere mai detaliată pentru fiecare scop.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la unul sau mai multe scopuri de prelucrare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

 • Datele cu caracter personal pe care ZEISS le primește ca parte a cererilor de ofertă, a procesării comenzilor, a configurării etc. sunt utilizate pentru a procesa tranzacțiile comerciale respective. Datele colectate sunt prelucrate în sistemul nostru CRM în acest scop. Temeiul juridic al prelucrării datelor este executarea unui contract sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 (1) lit. b din RGPD.

 • ZEISS oferă diverse aplicații pentru dispozitive mobile (iOS și/sau Android) care pot colecta date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru funcționarea aplicației respective.

  Aplicațiile de pe dispozitivele mobile pot avea acces la funcțiile dispozitivului final, dacă este necesar și cu acordul utilizatorului. Fiecare aplicație pe care ZEISS o oferă vă va solicita consimțământul pentru a utiliza funcțiile necesare. Aceste funcții pot include următoarele, fără a se limita însă la acestea:

  • Calendar
  • Contacte
  • Cameră
  • Locație
  • Audio (ieșire și microfon)
  • Telefon
  • SMS/MMS
  • Memorie
  • Posibil alți senzori

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • ZEISS poate înregistra conversații telefonice sau sesiuni de chat, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Înregistrarea este începută numai după ce vi s-a solicitat consimțământul la începutul convorbirii telefonice sau la începutul conversației și ați fost de acord cu aceasta.

  Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • Porcesul normal de candidare

  Prin înregistrarea și trimiterea către noi a candidaturii în portalul de candidaturi ZEISS, ne furnizați datele dvs. cu caracter personal și vă dați consinmțământul pentru prelucrarea acestor informații ca parte a candidaturii. Aveți, de asemenea, opțiunea de a vă da consimțământul separat pentru includerea datelor dvs. în grupul de candidați (a se vedea mai jos).

  În principiu, datele dvs. vor fi utilizate numai în scopul ocupării postului specific în cadrul grupului de companii ZEISS. Compania ZEISS responsabilă pentru anunțul de angajare sau, în cazul unei candidaturi speculative, compania ZEISS căreia îi trimiteți candidatura este responsabilă pentru colectarea și prelucrarea datelor în sensul Regulamentului general privind protecția datelor. Puteți găsi mai multe informații despre compania ZEISS respectivă la adresa recruiting.oberkochen@zeiss.com. Puteți verifica, actualiza și suplimenta în orice moment informațiile pe care le-ați furnizat în portalul de candidaturi ZEISS.

  Candidatură nesolicitată

  Dacă trimiteți o candidatură nesolicitată la sistemul nostru de gestionare a candidaților, datele dvs. vor fi transmise companiei ZEISS corespunzătoare care corespunde competențelor dvs.

  Grupul de candidați

  Dacă ați fost de acord ca datele referitoare la candidatura dvs. să fie date mai departe, profilul dvs. va fi difuzat în cazul în care acesta ar putea prezenta interes și pentru ocuparea posturilor vacante în alte companii ZEISS. Astfel, datele dvs. vor fi puse la dispoziția companiilor ZEISS implicate în procesul de candidare, iar aceste companii vă pot contacta dacă sunt interesate.

  Căutare activă în resurse

  Dacă ceea ce citim despre dvs. în profilul dvs. este interesant și dacă v-am contactat prin intermediul portalurilor de carieră sau similar, vă vom cunoaște mai întâi prin intermediul rețelei de socializare relevante. Cu consimțământul dvs., vom include datele de pe rețeaua de socializare în portalul nostru de aplicații și apoi vă vom trimite un link cu care dvs. vă puteți completa profilul prin acces individual și puteți consimți la includerea dvs. în grupul nostru de candidați. După ce v-am colectat datele de pe rețeaua de socializare, veți trece la procesul obișnuit de candidare (a se vedea mai sus).

  Recomandare

  Dacă aveți un profil interesant, este posibil să fi fost deja recomandat de unul dintre angajații noștri ZEISS. În acest caz, detaliile dvs. de contact sunt înregistrate mai întâi prin intermediul unui angajat ZEISS, astfel încât sistemul nostru să vă poată trimite un e-mail automat, cu informații și cu un link către profilul postului. Dacă sunteți interesat, puteți parcurge procesul normal de candidare. Dacă nu sunteți interesat și nu răspundeți la e-mail, vă vom șterge informațiile de contact din sistemul nostru după o perioadă maximă de două luni. Aceasta vă oferă suficient timp pentru a vă adapta profilul pentru postul în cauză sau pentru a utiliza datele pe care le-am colectat deja pentru alte posturi interesante. Dacă doriți, vom fi, de asemenea, vă vom șterge cu plăcere înainte de expirarea perioadei de două luni.

  Tipul datelor

  Ca parfte a procesului de candidare, vom prelucra datele pe care ni le furnizați în candidatura dvs. Aceste date includ în special:

  • Date de identificare (prenume, nume etc.)
  • Date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon etc.)
  • Date privind educația și profesia (școala/universitatea urmată, cariera profesională etc.)
  • Alte date relevante (certificate, fotografia dvs. etc.)
  • Date despre preferințele dvs. personale (preferințe, interese etc.)
  • Temeiul juridic și drepturile persoanelor vizate

  Datele dvs. sunt colectate în scopurile descrise mai sus (motive rezonabile pentru angajarea la ZEISS). Prelucrarea datelor se realizează în baza art. 6 (1) lit. b din RGPD, împreună cu art. 88 din RGPD.

  Deoarece ZEISS recrutează noi angajați din numeroase țări diferite, temeiul juridic pentru prelucrarea legală a datelor cu caracter personal poate varia. Informații suplimentare privind prevederile legale naționale specifice (de exemplu, privind drepturile persoanelor vizate în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor), precum și informații generale privind prelucrarea datelor la ZEISS pot fi găsite pe site-ul nostru web.

  Dacă prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dat de dvs., vă puteți revoca consimțământul la alegere în orice moment, cu efect pentru viitor, în portalul de candidaturi ZEISS sau prin e-mail, la adresa recruiting.oberkochen@zeiss.com. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

  Destinatarii datelor și locul de prelucrare a datelor

  ZEISS Group se asigură că terții, care acționează în numele ZEISS și care sunt autorizați să acceseze aceste date, respectă drepturile și obligațiile stabilitite în prezenta Politică de protecție a datelor. ZEISS și furnizorii săi de servicii prelucrează în general datele pe servere situate în Uniunea Europeană. În cazuri excepționale, datele pot fi, de asemenea, prelucrate în țări din afara Europei, în măsura permisă de lege.

  Atunci când se transferă date în cadrul ZEISS Group, atunci când se transferă date în străinătate și atunci când se prelucrează date de parteneri externi, ZEISS respectă legislația aplicabilă privind protecția datelor și securizează aceste activități cât mai bine posibil prin mijloacele disponibile în baza legii privind protecția datelor, inclusiv contracte de prelucrare a datelor, clauze contractuale UE standard și convenții internaționale. Dacă cerințele locale din străinătate nu corespund cu nivelul de protecție al Cartei UE pentru drepturi fundamentale, atunci ZEISS se va strădui să mențină riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal la un nivel cât mai mic posibil, prin luarea de prin măsuri corespunzătoare.

  Ștergerea datelor

  În principiu, ni se solicită prin lege să vă arhivăm timp de șase luni datele relevante pentru procesul de candidare. În cazul în care nu vă putem oferi un post, dar ați fost de acord cu includerea dvs. în grupul de candidați, vă vom șterge datele nu mai târziu de doi ani de la data la care candidatura dvs. a fost respinsă. După șase luni, puteți, de asemenea, să vă ștergeți datele în orice moment în Portalul candidaților ZEISS sau prin trimiterea unui e-mail la adresa recruiting.oberkochen@zeiss.com. Dacă nu ați fost de acord cu stocarea datelor dvs., acestea vor fi șterse imediat după ce am ocupat postul sau în termen de șase luni.

  Dacă v-ați dat consimțământul pentru stocarea datelor dvs., vom include aceste date în procesele de administrare a personalului pe care le desfășurăm în cadrul prevederilor legale.

  Securitatea datelor

  ZEISS dispune de ghiduri corporative care se aplică la nivel global, pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor; în plus, se aplică, de asemenea, reglementările privind protecția datelor din țările în care își are sediul social o companie ZEISS. În plus, orice furnizor de servicii care vă prelucrează datele cu caracter personal în numele ZEISS se angajează să asigure confidențialitatea și să aplice aceleași măsuri stricte de securitate ca ZEISS.

  Asistența tehnică a sistemului nostru de gestionare a candidaților este asigurată de un furnizor IT din Germania, pe care l-am selectat în conformitate cu parametrii prevăzuți de lege și pentru care se aplică, de asemenea, cerințele privind protecția datelor.

  Alertă de locuri de muncă

  În cazul în care configurați o alertă de locuri de muncă, salvăm doar informațiile necesare pentru aceasta (adresa de e-mail și criteriile de selecție). Vă puteți înceta în orice moment participarea la Alerta de locuri de muncă. În acest caz, vă vom șterge imediat datele.

  Contact

  Vă rugăm să trimiteți orice întrebări cu privire la procesul de candidare la adresa recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS oferă diverse forumuri pe teme de specialitate specifice. Aceste forumuri specializate le oferă utilizatorilor posibilitatea de a face schimb de idei, de experiențe și de sfaturi utile cu alți utilizatori. Pentru a participa, fiecare utilizator trebuie să aibă un ID ZEISS. În cadrul acestui proces, sunt prelucrate numele utilizatorului, adresa de e-mail și datele de utilizare.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • În vederea desfășurării tombolelor, ZEISS colectează datele cu caracter personal ale participanților, pentru a stabili câștigătorul. Aceasta include, în mod normal, modul de adresare, numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, în cazul în care este necesară contactarea prin telefon.

  Aceste date sunt utilizate pentru a notifica câștigătorii prin e-mail, prin poștă sau prin telefon. Datele privind adresa vor fi folosite pentru a trimite premiul, cu excepția cazului în care este vorba despre o livrare personală.

  Datele vor fi colectate și prelucrate exclusiv de companiile din cadrul ZEISS Group. Datele nu vor fi transferate către alte companii externe.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • Carl Zeiss AG prelucrează datele cu caracter personal furnizate de denunțător în scopul primirii și prelucrării notificărilor de conformitate cu privire la încălcări ale legilor aplicabile și ale normelor interne, precum și în scopul investigării și sancționării unor astfel de încălcări.

  Datele furnizate de denunțător includ, printre altele, categorii de date cum ar fi datele de comunicare (de ex., nume, telefon, e-mail, adresă), datele angajaților ZEISS și, dacă este cazul, numele și alte date cu caracter personal referitoare la persoanele incluse în notificare.

  Prelucrarea datelor în timpul primirii și investigării notificărilor de conformitate, precum și stabilirea măsurilor adecvate, se bazează pe articolul. 6 (1) lit. f) din UE RGPD. Acest lucru se bazează în special pe interesul legitim al ZEISS în calitate de companie pentru urmărirea infracțiunilor penale, pentru susținerea pretențiilor în temeiul dreptului civil, pentru punerea în aplicare sau pentru încetarea unei relații de muncă sau pentru detectarea infracțiunilor penale în cadrul relației de muncă, precum și pentru prevenirea încălcărilor normelor de reglementare în conformitate cu legislația aplicabilă.

  Prelucrarea datelor în cadrul administrației centrale și transmiterea de Conformitate corporatistă a chestiunilor inter-grupuri se realizează, în general, în conformitate cu interesul legitim al companiei de a obține o imagine de ansamblu la nivel de grup a notificărilor de conformitate și, prin urmare, a riscurilor existente în cadrul funcției de guvernanță, precum și pentru susținerea și apărarea drepturilor în conformitate cu Art. 6 (1) lit. f) din UE RGPD.

  Dacă există o obligație legală de a furniza un sistem de denunțare a neregulilor sau un mecanism de reclamații, temeiul juridic poate rezulta din Art. 6 (1) c) din UE RGPD.

  În măsura în care mecanismul de reclamație necesită consimțământul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor, prelucrarea se efectuează în conformitate cuArt. 6 (1) a) din UE RGPD. Consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor.

  În conformitate cu interesul nostru legitim în temeiul Art. 6 (1) (f) din UE RGPD, anonimizăm datele cu caracter personal în anumite împrejurări, astfel încât să nu fie incluse informații și elemente de identificare referitoare la anumite persoane.

  Obligațiile de păstrare și perioadele de ștergere

  Ca o chestiune de principiu, stocăm datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a clarifica faptele la care se referă notificarea de conformitate sau după cum se cere prin lege . Obligațiile specifice de păstrare și perioadele de ștergere a datelor cu caracter personal prelucrate în cursul prelucrării și clarificării notificărilor de conformitate depind de rezultatul investigației faptelor specifice, precum și de tipul de încălcare și de consecințele juridice.

  Dezvăluirea și transmiterea datelor cu caracter personal

  La procesarea notificărilor de conformitate în conformitate cu procedura definită la nivel intern și, dacă este cazul, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege, poate fi necesară implicarea altor funcții interne în cursul clarificării faptelor și stabilirii măsurilor. În acest context, datele cu caracter personal vor fi transmise următoarelor organisme numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru prelucrarea notificării de conformitate sau este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale:

  • Conducerea și/sau responsabilul local de conformitate al companiei ZEISS în cauză;
  • Biroul responsabil la nivel intern în cazul unor informații specifice (de specialitate) (de ex., Protecția datelor corporative, Departamentul juridic de securitate corporativă, Departamentul juridic, Departamentul de achiziții, Responsabilul cu drepturile omului, Departamentul de audit intern);
  • Departamentul responsabil de RU și managerii angajaților în cauză;
  • Dacă este necesar, firme de avocatură externe și alți parteneri, pentru a contribui la clarificarea indicațiilor de conformitate;
  • Alte părți responsabile, cum ar fi autoritățile guvernamentale de investigare, precum procurorii.

  Dacă dvs., în calitate de denunțător, v-ați furnizat identitatea ca parte a raportului de conformitate, suntem în general obligați, în conformitate cu RGPD, să informăm orice persoană acuzată cu privire la identitatea dvs. ca sursă de date cu caracter personal în termen de cel mult o lună de la primirea raportului dvs. (Articolul 14 (3) (a) UE RGPD). Dacă există un risc substanțial ca o astfel de notificare să pună în pericol investigarea eficientă a acuzației sau alte interese care merită să fie protejate (de ex.,protecția denunțătorului), notificarea poate fi amânată atât timp cât există acest risc (Art. 14(5)(b) din RGPD).

  Datele cu caracter personal vor fi transferate către un destinatar (de ex., o companie ZEISS sau o autoritate) dintr-o țară terță (cu sediul în afara UE sau în afara SEE) numai dacă acest lucru este necesar pentru prelucrarea notificării de conformitate. Cerințele relevante ale art. 44 și urm. din RGPD sunt luate în considerare în mod corespunzător.

  Sistemul de denunțare a neregulilor „ZEISS Integrity Line”

  „ZEISS Integrity Line” le permite denunțătorilor să raporteze notificări de conformitate în mod anonim și să comunice printr-o conexiune criptată.

  Carl Zeiss AG a însărcinat EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Germania („EQS”) cu furnizarea tehnică a platformei „ZEISS Integrity Line”. Furnizorul de servicii a fost selectat cu atenție. Acesta este responsabil pentru monitorizarea periodică în ceea ce privește manipularea atentă și securizarea datelor. Pentru implementarea tehnică, transferăm datele cu caracter personal către EQS. În acest scop, am încheiat cu EQS un acord de prelucrare a datelor legate de comenzi. Prelucrarea de EQS are loc exclusiv în centre de date de înaltă securitate, certificate conform ISO 27001, din Germania și din Elveția.

  Atunci când se utilizează platforma pentru raportarea notificărilor de conformitate și atunci când se comunică prin intermediul platformei, datele cu caracter personal furnizate de denunțător în notificare sunt prelucrate de EQS într-o bază de date special securizată și criptate, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei. Adresa IP și locația curentă nu sunt stocate în niciun moment.

  Numai Departamentul de conformitate corporativă ZEISS, adică Directorul de conformitate, Șeful Departamentului de conformitate corporativă și Responsabilul de conformitate corporativă, precum și administratorii special autorizați ai EQS au permisiunea de a vizualiza datele de pe „ZEISS Integrity Line”.

 • Platformele de învățare ZEISS vă sprijină în formarea dvs. continuă. Scopul platformelor ZEISS de învățare este de a vă furniza conținut de învățare, de a organiza procesele de învățare, de a sprijini scenariile de învățare și de a urmări progresul înregistrat în timpul procesării conținutului de învățare. Comunicarea între profesori și cursanți este, de asemenea, permisă în acest scop. Platformele de învățare ZEISS trimit e-mailuri și date de intrare în calendar, cu informații relevante pentru participanți, ca parte a organizării proceselor de învățare.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • ZEISS dorește să faciliteze contactarea noastră. Prin urmare, oferim formulare de contact pentru solicitări de informații pe toate site-urile noastre web.

  Dacă ne contactați prin intermediul unui formular de contact, vă colectăm numele și adresa de e-mail, astfel încât să putem răspunde în mod rapid și individual la solicitarea dvs. Dacă doriți să ne contactați prin telefon, vă rugăm să ne furnizați și numărul dvs. de telefon.

  Datele vor fi folosite doar pentru a răspunde la solicitarea dvs. și nu vor fi folosite în niciun alt scop.

  Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • ZEISS ar dori să vă trimită informații despre produsele și serviciile care pot prezenta interes pentru dvs.

  Vă utilizăm datele cu caracter personal colectate ca parte a înregistrării la un newsletter, în special domeniile de interes indicate, pentru a vă oferi informații despre produse și servicii adaptate pentru dvs. personal. Prin furnizarea numelui dvs., ne permiteți să vă abordăm personal și să vă gestionăm cu ușurință datele. Dacă ne furnizați datele privind adresa dvs., de ex. codul poștal, vă putem trimite și oferte adaptate la nivel regional.

  Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor. Veți găsi instrucțiuni de dezabonare în subsolul fiecărui newsletter.

  Datele pe care le primim în cursul achiziționării unuia dintre produsele sau serviciile noastre, precum și în timpul utilizării acestora, pot fi utilizate pentru măsuri de marketing direct, pentru a atrage atenția asupra noutăților și actualizărilor privind produsele sau serviciile achiziționate sau conexe. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este protejarea intereselor legitime ale ZEISS în conformitate cu art. 6 (1) (f) din RGPD. Interesul nostru legitim primordial rezultă din interesul nostru de a vă putea trimite noutăți și îmbunătățiri la produsele sau serviciile pe care le-ați achiziționat sau la produse sau servicii conexe.

  Puteți să obiectați oricând față de prelucrarea în scopuri publicitare de ZEISS a datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Obiecția poate fi realizată cu ușurință prin intermediul formularului de solicitare furnizat în partea de jos a acestei pagini sau prin utilizarea linkului de dezabonare din subsolul fiecărui newsletter.

  În plus, ne străduim mereu să ne îmbunătățim oferta. În acest scop, se efectuează evaluări ale newsletter-urilor trimise, de exemplu, dacă o adresă de e-mail comunicată poate fi accesată, ce newsletter-uri sunt deschise, ce link-uri sunt accesate în cadrul newsletter-ului etc. Datele sunt colectate și prelucrate exclusiv de ZEISS. Datele nu vor fi transmise altor companii externe.

 • „My vision profile” și „ZEISS Online Vision Check” sunt servicii online pentru determinarea obiceiurilor personale de vedere și identificarea nevoilor individuale pe baza acuității vizuale, pe baza vederii contrastului și culorilor, precum și pe baza astigmatismului și câmpului vizual pentru soluțiile de lentile individuale de la ZEISS. Datele colectate în cadrul acestui proces sunt utilizate exclusiv pentru analizele necesare în fiecare caz în parte. Rezultatele „My Vision Profile” pot fi accesate ulterior prin intermediul unui cod furnizat odată cu rezultatul; la cerere, acest cod poate fi furnizat și prin e-mail.

  Pentru determinarea profilului de vedere sau pentru verificarea vederii se colectează diferite date: vârsta, limitarea vederii, ajutorul vizual utilizat anterior, problemele de vedere, activitățile profesionale și zilnice, durata de utilizare a dispozitivelor mobile etc.

  Dacă ați dori să primiți rezultatele prin e-mail, adresa dvs. de e-mail va fi, de asemenea, colectată pentru a trimite codul QR cu rezultatele analizei. Adresa de e-mail nu va mai fi stocată.

  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6(1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • Pentru unele produse ZEISS, ZEISS oferă o garanție de doi ani de la data achiziției. Pentru unele dintre aceste produse, această perioadă de garanție poate fi extinsă la trei ani, dacă produsul este înregistrat prin intermediul înregistrării ZEISS online în termen de patru săptămâni de la data achiziției.
  Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este executarea unui contract sau îndeplinirea unor măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 (1) lit. b din RGPD.

 • Pentru unele dintre serviciile noastre, oferim proceduri de autentificare unică. Această procedură vă permite să vă conectați la unele dintre serviciile noastre cu ajutorul unui cont de utilizator al unui furnizor de proceduri de autentificare unică (de ex. Facebook sau Apple ID). Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6(1) lit a, b sau f din RGPD.

  Interesul nostru legitim prioritar rezultă din obligația noastră de a asigura securitatea serviciilor oferite. În acest scop, anumite date cu caracter personal sunt prelucrate de ZEISS și ne sunt transmise în cursul procedurii de autentificare unică.
  

 • ZEISS vă oferă, de asemenea, opțiuni extinse de contact și de informare prin intermediul prezenței noastre în mediile de socializare. Aceste servicii de medii de socializare pot colecta în mod independent date cu caracter personal, de ex., prin intermediul profilului pe care l-ați creat. În acest proces, datele sunt prelucrate și în afara Uniunii Europene. Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 (1) lit. a din RGPD

  Platforme ale mediilor de socializare

  Vă oferim opțiuni extinse de contact și de informare prin intermediul prezenței noastre în mediile de socializare pe baza art. 6 (1) lit. f din RGPD. Aceste servicii de medii de socializare pot colecta în mod independent date cu caracter personal, de ex., prin intermediul profilului pe care l-ați creat.

  Pe unele site-uri web ZEISS, veți găsi butoane pentru plugin-uri sociale ale altor servicii online. Aceste butoane nu stabilesc încă contactul cu serverul furnizorului. Numai făcând clic pe aceste butoane, vă dați consimțământul pentru comunicarea cu furnizorul platformei respective, iar o conexiune este activată.

  Dacă sunteți deja conectat la o rețea de socializare la alegere, acest lucru are loc fără nicio altă fereastră. Deoarece această transmisie este directă, noi nu obținem nicio cunoștință privind datele transmise. Ceea ce se transmite este faptul că ați accesat pagina corespunzătoare. Dacă sunteți conectat la Facebook & Co. în același timp, această informație este asociată cu contul dvs. de medii de socializare și este astfel asociată cu persoana dvs.

  Pentru mai multe informații despre utilizarea și stocarea ulterioare ale datelor cu caracter personal de Facebook și de Twitter, vă rugăm să contactați în mod direct aceste companii de medii de socializare.

  Este, de asemenea, posibil să blocați plugin-urile de socializare cu add-on-uri, prin browserul dvs.

  Facebook for Business - Corespondență automată avansată

  Această funcționalitate este activă numai dacă v-ați dat consimțământul în bannerul nostru de consimțământ privind modulele cookie, pentru a utiliza pixelul de urmărire al Facebook. Dacă vă dați acest consimțământ, corespondența automată avansată va fi utilizată pe unele site-uri web ZEISS. Această funcție vă transmite adresa de e-mail și/sau numărul de telefon atunci când le introduceți într-un formular pe un site web ZEISS și trimiteți formularul. Datele sunt criptate înainte de a fi transmise și sunt utilizate de Facebook pentru a repartiza mai bine persoanele în grupuri țintă specifice. Ulterior, datele transmise sunt șterse de Facebook.

  Pagini pentru fanii Facebook

  În conformitate cu o reglementare a ECJ din 05.06.2018, exploatarea unei pagini pentru fanii Facebook este o responsabilitate comună a Facebook și a companiei care o exploatează. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de Facebook pentru Facebook Insights sunt furnizate către ZEISS numai în formă anonimizată. Prin urmare, noi nu primim nicio informație despre comportamentul utilizatorilor individuali. ZEISS utilizează Facebook Insights sau instrumente terțe care utilizează date furnizate de Facebook pentru a evalua modul în care este primit și utilizat conținutul nostru, pentru a ne îmbunătăți conținutu. Temeiul juridic pentru aceasta este Art. 6 (1) lit. f din RGPD.

 • Sondaje privind satisfacția clienților

  ZEISS are un interes legitim în îmbunătățirea propriilor produse și servicii. Prin urmare, este posibil să vă invităm să participați la sondaje pentru clienți. Chestionarele utilizate în acest scop sunt, în general, concepute pentru a fi anonime, astfel încât nu trebuie să furnizați niciun fel de date cu caracter personal. Dacă, cu toate acestea, furnizați date cu caracter personal în cadrul unui chestionar sau în cadrul unui sondaj, ZEISS poate utiliza aceste date cu caracter personal pentru a-și îmbunătăți propriile produse și servicii.

  Datele sunt prelucrate în baza art. 6 (1) lit. a din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage oricând orice consimțământ dat, cu intrare în vigoare pentru viitor.

  Interesul nostru legitim primordial este acela de a îmbunătăți produsele și serviciile pe care le oferim.

  Sondaje pentru cercetarea privind utilizatorii

  Utilizăm informații din sondajele pentru cercetarea privind utilizatorii pentru a testa prototipurile sau conceptele și ideile de pe site-ul nostru web și pentru a ne îmbunătăți serviciile pe baza feedback-ului primit de la vizitatorii site-ului web sau de la utilizatorii recrutați prin intermediul agențiilor. Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 (1) lit. a sau f din RGPD.

  Ce informații colectăm?

  • Nume
  • Adresă de e-mail
  • Date comportamentale (interacțiuni ale utilizatorului cu prototipul, simpatii, antipatii, preferințe)
  • Locația (țara)
  • Date demografice: vârsta, intervalul de vârstă, sexul (nu este întotdeauna necesar)
  • Titlul postului

  Dacă sunt înregistrate videoclipuri și imagini ca parte a cercetării privind utilizatorii, acest lucru se va întâmpla numai dacă ne-ați dat consimțământul. Vă puteți dezabona în orice moment și fără a indica niciun motiv, trimițând un e-mail la adresa research.panel@zeiss.com. Stocăm aceste informații în bazele noastre de date, deoarece este posibil ca nu toți membrii echipei de proiect să participe la interviu (dacă este cazul).

  Furnizorul de servicii maze.com este utilizat pentru a efectua sondaje de cercetare privind utilizatorii. A fost încheiat cu furnizorul de servicii un acord privind protecția datelor. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi partajate cu niciun alt furnizor de servicii.

  Stocăm datele cu caracter personal colectate ca parte a cercetării privind utilizatorii pentru o perioadă de 2 ani. Datele anonime (adică datele care nu vă pot identifica) pot fi stocate pentru mai mult timp.

 • Dacă participați la unul dintre evenimentele noastre, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate deveni necesară pentru participarea dvs. din motive de procesare și de facturare. Prelucrarea datelor se efectuează pe baza art. 6 (1) lit. f din RGPD sau, dacă nu există nicio relație contractuală între dvs. și ZEISS, pe baza art. 6 (1) lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim primordial este implementarea eficientă a evenimentelor online.

  Utilizăm următoarele platforme și aplicații, pentru a organiza întâlniri virtuale sau webinarii:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Ca regulă, pentru eveniment sunt procesate doar adresa dvs. de e-mail, numele și prenumele și adresa IP. În privința evenimentelor cu plată, datele pot fi prelucrate și în scopul facturării.

  Între dumneavoastră și furnizorul de servicii al webinarului se stabilește o conexiune criptată. Nu înregistrăm informațiile audio sau vizuale transmise în timpul acestei sesiuni. Făcând clic pe „Join” (Alăturare), confirmați că nu veți înregistra sau captura ecranul nici în această sesiune.
  Puteți încheia sesiunea în orice moment prin simpla închidere a ferestrei browserului sau prin ieșirea din program sau din aplicație. Dacă persoana de contact încheie sesiunea, se va încheia automat și participarea dvs. la sesiune.

  În timpul webinarului și după acesta, ne sunt transmise date statistice. Dacă participați la un webinar, dacă adresați o întrebare sau dacă răspundeți la o întrebare în timpul webinarului, primim, pe lângă datele de înregistrare, informații despre durata participării, despre interesul față de webinar, despre întrebarea adresată sau despre răspuns, pentru a oferi asistență suplimentară sau pentru a extinde experiența utilizatorului.

  Am dori, de asemenea, să subliniem faptul că furnizorii își colectează propriile date ca parte a furnizării, lucru pe care noi nu îl putem influența. Informații detaliate în acest sens pot fi găsite pe site-urile web ale furnizorilor.

 • ZEISS monitorizează zonele relevante pentru securitate din interiorul și din afara clădirilor și a locațiilor cu ajutorul înregistrărilor video. Supravegherea video a zonelor publice nu are loc ca o chestiune de principiu. De îndată ce vă aflați în raza de detectare a camerelor, sunteți subiectul acestei prelucrări de date. Prelucrarea datelor se realizează în baza art. 6 (1) lit. f din RGPD.

  ZEISS are un interes legitim primordial în ceea ce privește utilizarea supravegherii video. Acest lucru contribuie la asigurarea în mare măsură a securității depline a clădirii și a persoanelor. Supravegherea video are următoarele scopuri:

  • Exercitarea drepturilor de domiciliu
  • Detectarea tentativelor de acces ilegal
  • Monitorizarea (necesară) a ușilor cu alarmă
  • Detectarea ieșirilor de urgență blocate
  • Clarificarea și urmărirea penală în cazul accesului neautorizat
  • Prevenirea, limitarea și clarificarea comportamentului relevant din punct de vedere penal, de ex., vandalismul

  Supravegherea video permite inițierea promptă a măsurilor de eliminare a nemulțumirilor care decurg din punctele menționate mai sus. Astfel, aceasta servește nu numai la protejarea clădirii, ci și la siguranța dvs. personală și la cea a angajaților ZEISS.

  Datele video sunt evaluate doar în mod ad-hoc. În cazul unei încălcări a regulilor casei, în cazul săvârșirii unei infracțiuni sau în cazul anumitor cerințe legale, înregistrările pot fi încredințate autorităților de securitate.

  De regulă, datele sunt înregistrate sau stocate timp de 7 zile. În funcție de locație, datele pot fi înregistrate pentru o perioadă diferită (timp de maximum o lună). În mod normal, un anunț este afișat în fiecare locație în care se efectuează supravegherea video, pentru a informa persoanele vizate cu privire la drepturile acestora.

  În cazul unui anumit motiv, aceste secvențe de imagini sunt necesare pe toată durata investigației.

 • Ca regulă, puteți utiliza site-urile web ZEISS fără a ne furniza nicio informație cu caracter personal. Pentru anumite funcționalități oferite pe site-urile web, vă vom solicita informații cu caracter personal, pentru a putea procesa serviciul respectiv rapid și într-un mod ușor de utilizat sau pentru a putea oferi serviciul respectiv. A se vedea, de asemenea, „Utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare”.

  Unele date sunt deja colectate în mod automat și din motive tehnice atunci când ne vizitați site-ul web. Puteți găsi informații detaliate în acest sens la rubrica „Date de acces pe site-urile și la magazinele online”.

  Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6(1) lit. a sau f din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând pentru viitor.

 • În magazinele noastre online, puteți comanda diferite produse. Pentru procesarea procesului de comandă, sunt prelucrate diferite date cu caracter personal. Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 (1) lit. b din RGPD.

  Pentru a procesa o comandă, vă prelucrăm datele de contact, adică titlul, numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de livrare și de facturare. Vă folosim adresa de e-mail pentru a vă trimite o confirmare a comenzii și alte informații importante despre comanda dvs. și pentru a vă verifica identitatea atunci când vă creați un cont de client. În plus, vă colectăm datele de plată în timpul procesului de comandă. Dacă este necesar pentru îndeplinirea unei comenzi, folosim companii poștale, de expediere și de transport. În cazul unei întârzieri de plată, transmitem - dacă sunt îndeplinite celelalte cerințe legale - datele necesare pentru executarea creanței noastre către un furnizor de servicii de colectare. Procesarea plăților prin card de credit și prin PayPal este, de asemenea, efectuată de un furnizor extern de servicii.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este executarea unui contract sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 (1) lit. b din RGPD. Prin derogare de la aceasta, prelucrarea datelor pentru verificarea creditului descrisă mai sus și, dacă este necesar, implicarea unui furnizor de servicii de colectare a creanțelor se efectuează în temeiul art. 6 (1) lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim primordial este de a evita neîndeplinirea obligațiilor de plată.

  Unele date se acumulează deja în mod automat și din motive tehnice atunci când ne vizitați magazinele online. Puteți găsi informații detaliate în acest sens la secțiunea „Date de acces pe site-urile web și în magazinele online”.

 • Pentru procesarea relațiilor contractuale, le oferim clienților noștri opțiuni de plată sigure și folosim în acest scop și alți furnizori de servicii de plată, în afară de bănci. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este executarea unui contract sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 (1) lit. b din RGPD.

   Datele cu caracter personal sunt prelucrate de furnizorii de servicii de plată (cum ar fi numele, adresa, datele bancare, precum numerele de cont sau de card de credit). Această prelucrare este necesară pentru efectuarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, datele introduse în acest proces sunt prelucrate și stocate doar de furnizorii de servicii de plată. ZEISS primește doar informații de confirmare sau de respingere a plății.

    Furnizorii de servicii de plată pot efectua transmisii suplimentare, în scopul verificării identității și solvabilității. În acest sens, ne referim la termenii și condițiile și la informațiile privind protecția datelor ale furnizorilor de servicii de plată. Se aplică termenii și condițiile și notificările privind protecția datelor ale furnizorilor de servicii de plată respectivi, care pot fi accesate în cadrul site-urilor web sau în cadrul aplicațiilor de tranzacționare respective.

   • ZEISS ID este sistemul de gestionare a identității și accesului pentru toate aplicațiile ZEISS care pot fi utilizate de clienți, parteneri, furnizori și angajați. În acest mod, serviciile digitale de la ZEISS pot fi utilizate printr-un singur punct de acces. Funcția integrată „autentificare unică” face posibilă trecerea de la un serviciu la altul fără a fi nevoie să vă conectați din nou - iar acest lucru este posibil și în cadrul companiilor ZEISS prin înregistrarea automată.

    Pentru înregistrare, utilizatorul trebuie să-și furnizeze numele, prenumele, adresa de e-mail și, dacă este necesar pentru serviciul utilizat, titlul, numărul de client, numărul de telefon, adresa de livrare și de facturare. Utilizăm datele furnizate în scopul administrării utilizatorilor. În măsura în care aceste date de utilizator sunt necesare pentru implementarea altor aplicații, de exemplu, pentru procesarea comenzilor în magazinul online, datele necesare pentru aplicația respectivă le vor fi transmise acestora.

    În cadrul profilului contului ZEISS ID, vă puteți vizualiza și modifica datele cu caracter personal sau statutul consimțământului dvs. de marketing, iar datele opționale pot fi șterse. Un ID ZEISS poate fi, de asemenea, șters ca atare. În acest caz, datele dvs. vor fi șterse și veți pierde accesul la aplicațiile ZEISS ID. Contul dvs. ZEISS ID și datele dvs. vor fi șterse automat în cazul în care contul dvs. este inactiv timp de 2 ani.

    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 (1) lit. a din RGPD sau executarea unui contract sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale în temeiul art. 6 (1) lit. b din RGPD sau protecția intereselor legitime prioritare ale ZEISS în conformitate cu art. 6 (1) lit. f din RGPD.

   • În calitate de operator de site-uri web sau de magazine online, ZEISS colectează date despre accesul la site-urile noastre web și la magazinele noastre online și stochează aceste date sub forma așa-numitelor „fișiere jurnal de server”. Următoarele informații sunt colectate în mod automat și stocate până la ștergerea automată:

    • Site-ul sau pagina web a magazinului online vizitat
     
    • Data și ora accesării
    • Site-ul web de pe care a fost efectuată accesarea (așa-numitul URL de referință)
    • Browser utilizat
    • Sistem de operare utilizat
    • Adresa IP a dispozitivului final solicitant

    Datele menționate anterior sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri:

    Monitorizarea și evaluarea securității și stabilității sistemului.

    • Asigurarea unei conexiuni fără probleme a site-ului web
    • Asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru web

    Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 (1) lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim prioritar rezultă din scopurile de colectare a datelor enumerate mai sus. În niciun caz nu folosim datele colectate în scopul de a trage concluzii despre persoane individuale.

   • Serviciul Virtual Try-on de la Carl Zeiss Vision GmbH vă oferă recomandări de rame de ochelari, pe baza unui avatar virtual al dvs. creat anterior. Datele biometrice colectate vor fi procesate de ZEISS doar ca parte a Serviciului Virtual Try-on.

    Temeiul juridic de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6(1) lit. a din RGPD.

   • Temei juridic și scop

    Vom folosi aceste informații pentru a testa prototipuri sau concepte și idei de pe site-ul nostru web și pentru a ne îmbunătăți serviciile pe baza feedback-ului primit de la vizitatorii site-ului web sau de la utilizatorii recrutați prin intermediul agențiilor. Temeiul juridic aplicat pentru activitățile menționate mai sus este interesul nostru legitim (art. 6. (1) f din RGPD)

    Ce informații colectăm?

    • Nume
    • Adresă de e-mail
    • Date comportamentale (interacțiuni ale utilizatorului cu prototipul, simpatii, antipatii, preferințe)
    • Locația (țara)
    • Date demografice: vârstă, interval de vârstă, sex (nu este întotdeauna necesar)
    • Titlul postului

    Înregistrați videoclipuri și imagini?

    Da, cu condiția să ne fi dat consimțământul. Puteți renunța în orice moment și fără a oferi niciun motiv, trimițând un e-mail la adresa research.panel@zeiss.com

    Stocăm aceste informații în bazele noastre de date, deoarece este posibil ca nu toți membrii echipei de proiect să participe la interviu (dacă este cazul). Înregistrările și notele ne permit să împărtășim conținutul și să îl accesăm ulterior cu încredere și în mod precis.

    Partajați datele mele cu caracter personal cu terți?

    Este posibil să implicăm agenții externe pentru a efectua sondaje în numele nostru. În plus, vă partajăm datele cu caracter personal cu instrumentele utilizate pentru realizarea sondajelor. În ambele cazuri, am semnat acordul corespunzător de protecție a datelor și am efectuat o evaluare adecvată a furnizorilor din punctul de vedere al confidențialității.

    Pentru cât timp îmi veți stoca datele cu caracter personal?

    Vă vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani. Datele agregate și/sau datele anonimizate (adică datele care nu vă pot identifica) vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp.

    Transfer internațional de date

    Datele dvs. ar putea fi stocate în afara SEE și în contextul serviciilor digitale susținute de cloud (de ex. e-mail, instrument de sondaje). Acest lucru înseamnă că datele dvs. pot fi stocate sau accesate în țări din afara SEE, în conformitate cu legislația din afara UE, unde este posibil ca utilizarea lor să nu fie supusă acelorași cerințe stricte de protecție juridică. Cu toate acestea, furnizorii noștri de servicii terți nu au dreptul de a utiliza informațiile pe care le împărtășim cu aceștia dincolo de ceea ce este necesar pentru a ne ajuta.

    Pentru a vă oferi cele mai multe garanții de confidențialitate și de protecție a datelor - ne-am analizat și verificat cu atenție terții. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele de protecție a datelor privind transferurile internaționale, cu acești furnizori se semnează clauzele contractuale standard (SCC), după cum au fost adoptate de Comisia Europeană.

    Toate informațiile sunt confidențiale

    Păstrarea confidențialității dvs.: toate informațiile pe care le furnizați către ZEISS în timpul interviului vor fi tratate în mod confidențial. ZEISS se angajează să nu divulge niciun fel de informații, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege sau este necesar pentru a proteja drepturile unei persoane.

    Menținerea confidențialității ZEISS: toate informațiile pe care ZEISS vi le comunică în timpul interviului sunt confidențiale. Any feedback you provide to ZEISS regarding ZEISS products and/or services is confidential and you agree that ZEISS is the owner of such feedback. Aceasta nu are niciun efect asupra niciunui drept de proprietate pe care îl puteți deține asupra oricărui alt conținut pe care ni-l furnizați în timpul conversației.

    Proprietatea mediilor

    ZEISS este proprietarul mediilor, iar dvs. acordați ZEISS permisiunea expresă de a utiliza înregistrările, precum și imaginile cu dvs. pentru medii sau pentru activități derivate în legătură cu proiectul nostru (publicarea poate fi la nivel intern).

   Întrebare despre confidențialitatea datelor

   Formularul este în curs de încărcare...

   Solicitarea dumneavoastră legată de confidențialitatea datelor.
   Vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil!

   Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre prelucrarea datelor la ZEISS, vă rugăm să consultați notificarea noastră privind confidențialitatea datelor.

   • 1

    Ultima actualizare: 6 februarie 2024