Cod de conduită ZEISS

Importanţă pentru ZEISS şi partenerii săi de afaceri

ZEISS este devotat în asigurarea unor performanţe optime şi îndeplinirea celor mai înalte cerinţe, nu doar în domeniul tehnologiilor, ci şi în respectarea reglementărilor în vigoare.

ZEISS respectă legile în vigoare în toate ţările unde îşi desfăşoară activitatea. Acest lucru este valabil în special cu privire la normele de concurenţă, la corupţie şi luare de mită. În plus, ZEISS pune un mare accent pe tratarea corectă a angajaţilor şi a partenerilor săi de afaceri. Versiunea actuală a Codului de conduită Zeiss este disponibilă la punctul Download.

Codul de conduită ZEISS este susţinut de un Sistem dezvoltat de Management de Conformare care controlează regulat conformarea cu Codul de conduită în cadrul grupului.

ZEISS are convingerea că respectarea legilor se armonizează cu creşterea economică sustenabilă a companiei ZEISS şi a partenerilor săi de afaceri. De aceea ZEISS doreşte ca toţi partenerii săi de afaceri să interacţioneze cu ZEISS pe baza Codului de conduită ZEISS şi să respecte Codul de conduită în relaţiile de afaceri cu ZEISS.